TeithioGwestai

Gwestai Cheap yn Sochi gan y môr: adolygiad, graddio, disgrifiad, gwasanaethau ac adolygiadau

Y dyddiau hyn, gwesty rhad ger y môr yn Sochi yn berthnasol iawn. Rwyf am i ymlacio bawb, ac i ddyrannu swm mawr o arian ar wyliau na all wneud popeth. Ar gyfer y fath gwyliau cyllideb a gwesty sefydledig, a fydd yn cael ei drafod yn ein erthygl. Yn dibynnu ar y pris ac adolygiadau o ymwelwyr rydym wedi llunio rhestr o'r gwestai mwyaf poblogaidd y rhanbarth, ac yn eu trefnu yn nhrefn prisiau cynyddol. Mae'r pris yn y lleiaf ar gyfer ystafell ddwbl y noson heb frecwast. Am ffi ychwanegol, gallwch fwynhau brecwast neu ginio yn eich ystafell.

Gwesty "Twix" (2500 rubles).

Mae'r adeilad wedi ei leoli yn uniongyrchol ar y traeth. Mae dyluniad cymedrol yr ystafelloedd ac mae'r gwesty ei hun yn gwneud argraff dda ar y gwesteion. byth traeth yn orlawn, fel y ganolfan. Fel ar gyfer yr ystafelloedd, pob ystafell yn meddu ar yr un peth, y maent yn bresennol:

 • soffa,
 • tabl
 • cwpwrdd dillad,
 • aerdymheru,
 • microdon,
 • oergell,
 • trydan.

Mae'n cynnig cegin gyda phopeth sydd ei angen ar gyfer coginio, yn ogystal â'r lle sydd ar gael ar gyfer coginio cebabs a barbeciw. Astudio adolygiadau cwsmeriaid, rydym yn sylweddoli bod y gwesty yn Sochi môr rhad yn darparu gwyliau cymedrol a thawel. Oherwydd ei gost isel, y lle hwn hefyd yn boblogaidd iawn ymysg myfyrwyr. Mae ystafelloedd teulu gyda golygfeydd o'r arfordir.

Gwesty "Gwesteiwr Gwyrdd" (3700 rubles).

Astudio rhad gwesty ar lan y môr yn Sochi, heb sôn am y gornel hyfryd o baradwys. golwg ddeniadol y gwesty yn denu twristiaid o iawn orsaf, oherwydd dyna lle mae wedi'i leoli, ac ar yr un pryd yn agos iawn at y traeth. , Ystafelloedd a choridorau y gwesty daclus Eang yn cael eu cynllunio mewn arddull gyfoes. Mae pob ystafell wedi:

 • aerdymheru,
 • Teledu modern,
 • oergell,
 • Kettle.
 • sychwr gwallt yn yr ystafell ymolchi.

Yn ychwanegol at y gwasanaethau safonol, gall gwesteion yn manteisio ar y peiriant oeri yn y cyntedd, mynediad i'r rhyngrwyd di-wifr neu weithio allan yn y gampfa. adolygiadau ymwelwyr yn aml iawn yn canmol y staff y gwesty ar gyfer triniaeth dymunol ac agwedd gyfeillgar tuag at westeion gwesty. Nodwedd nodedig arall yw presenoldeb maes chwarae yn y cwrt. Os oes gennych blant, ni fyddant yn diflasu a bydd bob amser yn dod o hyd ble i chwarae tra rieni ymlacio. ystafelloedd sydd ar gael sengl, ystafelloedd teulu, ystafelloedd iau gyda balconi a heb ystafelloedd cysur dosbarth.

Gwesty "Gwesteiwr" (3800 rubles).

Mae'r gwestai gyllideb yn Sochi, ar y traeth, fel y "Gwesteiwr", ystyrir ei fod yn ddeniadol i bobl o fodd cymedrol, gan fod ei bris isel cynnig amodau gweddus ar gyfer hamdden. Mae wedi ei leoli ger y traeth, mewn lleoliad tawel iawn. yn agos iawn y gallwch chi ddod o hyd i'r ystafell fwyta, caffi ac amrywiaeth o siopau. Mae'r ystafelloedd yn cael eu paratoi gyda phopeth sydd ei angen ar gyfer gwyliau ymlaciol, mae modd archebu brecwast a chinio yn eich ystafell. Ar ôl darllen nifer o adolygiadau o westeion, gellir dod i'r casgliad bod y staff y gwesty wedi'u hyfforddi yn yr holl cynnil y gwasanaeth ac yn datgelu yn ei faes ei hun. Iawn ffactor gyfleus yw'r ffaith bod y gwesty yn gweithredu nid yn unig yn yr haf, ond hefyd yn y gaeaf, sy'n golygu y gallwch ddod i ymlacio yma ar unrhyw adeg sy'n gyfleus i chi yn ystafell sengl neu ddwbl, ystafell iau yn edrych dros y môr neu i'r mynyddoedd, ac hefyd, yng nghysur ystafell.

Gwesty "Suitcase" (4500 rubles).

I bobl ifanc sy'n chwilio am gwestai gyllideb yn Sochi, ger y môr, mae hyn hamdden opsiwn yn unig berffaith. pobl Pam ifanc? Ie, oherwydd yr ystafell wedi ei gynllunio mewn arddull fodern, mae'r ansafonol. Mae'r math hwn o ystafelloedd ac mae'r gwesty ei hun ac yn denu pobl ifanc. Ar ben hynny, mae'r lleoliad yn y ganolfan yn galluogi hamdden cyflym a phob math o adloniant. Ystafelloedd yn meddu ar bopeth angenrheidiol ar gyfer y twristiaid, a ddaeth i ymweld ac ymlacio yn y ddinas godidog o Rwsia. ystafelloedd sydd ar gael ar gyfer cwmnïau mawr, ac ar gyfer cariadus cyplau. Maent yn cynnig cyfleusterau fel ystafelloedd teuluol, safon dwbl a pedwarplyg.

Gwesty "South" (5500 rubles).

Mae'n agos at ganol y ddinas, yn yr orsaf reilffordd Dagomys. Mae'r lleoliad hwn yn caniatáu gwesteion nid yn unig i fwynhau gwyliau tawel, ond hefyd i nofio yn y môr yn glir, oherwydd ein bod i gyd yn gwybod bod y farther ydych yn byw o ganol unrhyw dref wyliau, mae'r gliriach yn dod yn dŵr y môr. Un o nodweddion arbennig yn yr ystafelloedd mawr iawn, sy'n gallu darparu ar fel cwpl newlywed neu deulu mawr gyda phlant. Fel pob gwestai o Sochi ar y traeth, gan ddarparu cyrchfan i dwristiaid rhad, mae gan y gwesty yr holl gyfleusterau angenrheidiol yn yr ystafelloedd ac yn y diriogaeth ar gyfer hamdden cyflawn. Mae'r eiddo ar gael Rhyngrwyd di-wifr, gallwch archebu brecwast yn eich ystafell, a chyfleusterau golchi dillad. Mae'r gwesty yn cynnig llawer o wahanol gategorïau o ystafelloedd sengl a dwbl lle gallwch ychwanegu gwelyau ychwanegol. Mae'r ystafelloedd yn y golygfeydd o'r ffenestri a phresenoldeb balconi.

Gwesty "Dream gan y Môr" (7500 rubles).

Lleoliad uniongyrchol ar y traeth yn rhoi cyfle i fwynhau'r golygfeydd bendigedig o'r ystafell gwesteion. Pellter o ganol y ddinas i greu awyrgylch clyd ac yn darparu tawel gariadon gwyliau ymlaciol gwyliau. Fel llawer o westai gyllideb gan y môr yn Sochi, y gwesty wedi popeth rydych ei angen yn yr ystafell, ac ar y diriogaeth. Rydych am i ymweld â'r ganolfan dinas neu atyniadau? Mae'r safle bws gerllaw. traeth y gwesty wedi'i gyfarparu â gwelyau arbennig gyfforddus haul a'r tywelion traeth yn cael eu cynnig i bawb sy'n aros yn y gwesty. Mae ystafelloedd, cysur, ystafelloedd stiwdio, yn ogystal ag ystafelloedd cyllideb ar gyfer un neu ddau o westeion.

"Xi Galaxy" - gwesty yn Sochi môr rhad: Adolygiadau (7800 rubles).

Mae gan y gwesty pedair seren ac mae wedi'i leoli ar y lan. Wedi'i lleoli yng nghanol y ddinas, ei fod yn rhoi cyfle gwych i ddifyrrwch hwyl. Fel gwesty o lefel uwch na'r rhai blaenorol, "Xi Galaxy" yn cynnig mwy o wasanaethau i'w westeion. Felly, yn ychwanegol at yr holl nodweddion safonol rydych yn cael y cyfle i:

 • bwyta o system bwffe,
 • i drefnu cyfarfod neu seminar,
 • defnyddiwch y sba.

Mae gan y diriogaeth yn parcio preifat a'r rhyngrwyd di-wifr rhad ac am ddim. Ni fydd ystafelloedd moethus, ystafelloedd iau, safonol ar gyfer un neu ddau yn gadael i chi ddifater.

Gwesty "Actor" (8300 rubles).

Mae gan y gwesty statws y gyrchfan, felly yn ychwanegol i fyw, gallwch dderbyn y driniaeth angenrheidiol a byddwch yn ymweld ag amrywiaeth eang o ystafelloedd triniaeth. Fel pob gwestai, gwestai Sochi ger y môr, "Actor" wedi ei draeth ei hun gyda gwelyau haul offer da. Mae'n werth nodi bod yma yn bennaf yn dod i ymlacio teuluoedd sy'n well ganddynt gwyliau tawel, ynghyd â thriniaethau buddiol ar gyfer y corff. Ar y diriogaeth hefyd bwll nofio hyfryd ble y gallwch nofio a torheulo ar lounger. Pwy all wneud cais am wyliau o system 'gynhwysol ol "sy'n addas ar gyfer pobl nad ydynt am i chi boeni am y pethau bychain. Mae llawer o wahanol fathau o ystafelloedd, megis moethus a safon, a gynlluniwyd i aros un neu ddau o bobl. ystafelloedd ar gyfer pobl sy'n chwilio am driniaeth, yn ogystal â'r rhai sydd wedi dod i orffwys ar wyliau Flwyddyn Newydd a ddyrannwyd ar wahân.

Adolygiadau gwesteion Sochi

Gall fod yn amser hir iawn i ddisgrifio gwestai y ddinas, bydd pob un ohonynt yn edrych yn ddeniadol i amrywiaeth o deithwyr. Mae'n well gan rai pobl gwyliau ymlaciol tawel, tra bod eraill, fel gweddill swnllyd ac yn hwyl. Ar gyfer pob un ohonynt yn Sochi mae lle addas. Mae'r cyfan yn dibynnu ar faint yr ydych yn ei ddisgwyl. Wedi'r cyfan, yn ogystal ag opsiynau cost-isel, mae uchel diwedd o westai moethus hefyd, ond mae'r costau byw ynddynt sawl gwaith yn uwch. Cyn belled ag opsiynau gyllideb, ystyrir bod y rhestr uchod yn optimaidd. Mae'r gwestai wedi casglu dim ond adolygiadau cadarnhaol, yn ôl y farn o westeion a hyfforddwyd staff yn yr holl sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid ac yn wahanol ewyllys da. Rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth a gesglir yn helpu pobl sy'n bwriadu gwyliau yn Sochi, dewiswch eich gwesty a chael gwyliau mawr ar y Môr Du.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.