TeithioCyfarwyddiadau

Ffrainc, Annecy - llyn unigryw ac yn y ddinas hynafol

Annecy - pwll turquoise unigryw, ffenomen naturiol hyfryd o harddwch. Llenwi â dŵr puraf o lyn ansawdd yfed wedi ei leoli yn yr adran o Haute-Savoie, Ffrainc. Annecy yn y Ffrangeg - Lac d'Annecy, mor gyffredin yw'r sillafiad yr enw - Annecy. pwll naturiol bron yn gyfartal mewn harddwch a phoblogrwydd ei gymdogion mwy - Lake Geneva a Lac du Bourget.

Ble mae llyn rhyfeddol?

cyfesurynnau daearyddol o ddŵr naturiol: 45 ° 51'N 6 ° 10 'E Ar ei lan ogleddol yw tref Annecy. Yn Ffrainc, y dref hon sydd â phoblogaeth o dros 50 mil o breswylwyr. Ystyriodd y ganolfan weinyddol y Haute-Savoie. dinas gyfagos arall - Cran-Gevrier. Lake Annecy wedi ei leoli 145 km o Lyon - prifddinas y rhanbarth Rhône-Alpes. Trwy hyn ddinas fawr yn y ffordd o Baris i'r dwyrain, yn yr Alpau. pwll naturiol yn cael ei leoli 80.5 km i'r de o Genefa, y Swistir. Mae'r ffordd yn cael ei osod gan gefn gwlad prydferth, mae'n cael ei fframio gan mynyddoedd eira-gapio a dyffrynnoedd heulog.

Sut i gyrraedd y ddinas ac yn y llyn o'r un enw

Yn Annecy, llawer o Ffrangeg ac ddinasoedd Ewropeaidd ar gyfer trenau a bysiau. Mae yna opsiwn i fynd o Genefa maes awyr drwy Aix-les-Bains ar y trên. O'r ddinas Swistir angen cymryd y trên i gyfeiriad Haute-Savoie, Ffrainc. Annecy Mae gorsaf drenau aml-swyddogaethol modern, ynghyd â gorsaf fysiau. Opsiwn arall yw taith o Genefa - i fynd ar eich pen eich hun neu gar ar rent. Mae'r trên Paris yw 3 awr a 30 munud o'r orsaf ganolog i Lyons Annecy - 1 awr 50 munud. Yn yr orsaf, mae llefydd parcio a bysiau sy'n mynd i'r canolfannau sgïo gerllaw, yn ogystal ag mewn dinasoedd mawr yn y rhanbarth. Maes Awyr Lyon yn bws uniongyrchol yn mynd i'r Annecy.

Yn yr ardal hudolus, gall ymwelwyr aros mewn gwestai cyfforddus, sy'n rhif yn fwy na 40, rhentu chalet i aros. Gogledd a gorllewin arfordir ar wahanol adegau i gael ei adeiladu i fyny filas, cestyll a bythynnod.

Lake Annecy, Ffrainc. tarddiad

llyn Stunning gyda grisial dwr clir yn gorwedd wrth droed yr Alpau, amgylchynu gan fynyddoedd a choedwigoedd. wyneb Calm yn adlewyrchu'r golygfeydd godidog. Basn Annecy ddyledus ei darddiad at y rhewlifiant hynafol a symudiadau tectonig. Yn ystod y tywydd oer hinsawdd diwethaf 18-19,000. Flynyddoedd yn ôl, ac yn toddi ac enciliad rhewlifoedd alpaidd dilynol ddigwyddodd malu, erydiad o greigiau a thywod, llenwi cymoedd dwr tawdd a iseldiroedd.

Mae prif nodweddion y llyn:

 • mae'r absoliwt uchder - 446.6 m;
 • hyd o'r gogledd i'r de - 14.6 km;
 • lled - 3.3 km;
 • dyfnder cyfartalog ac uchafswm - 41,5 m, a 82 m, yn y drefn honno.

nodweddion naturiol, yn yr hinsawdd

Mae'r cyfan o Ffrainc, gan gynnwys Annecy, yn gorwedd yn y parth tymherus gyda digon o lleithder. Yn ystod tymor yr haf traeth tymheredd cyfartalog o aer yng nghyffiniau Llyn yn 25 ° C, y dŵr yn cael ei gynhesu i 22 ° C. Ym mis Ionawr, mae'r tymheredd y dŵr ar gyfartaledd yn 6 ° C. Dyddodiad disgyn drwy gydol y flwyddyn yn gyfartal, mae niwl. Eira a rhew - ffenomen prin.

Mae rôl bwysig yn y llyn cyflenwad dŵr yn cael ei roi saith ffrwd mawr a ffynhonnau mynydd. Wrth lenwi'r basn y dŵr yn mynd i mewn i'r afon Tiu, sy'n uno â'r afon. Fie. Mae hynny, yn ei dro, yn cario y dyfroedd ar y Rhone, sy'n llifo i Fôr y Canoldir. glannau dwyreiniol a gogleddol y llyn a ddiogelir gan y mynyddoedd. Gwres a lleithder yn y rhanbarth digon i allu tyfu luxuriantly coed, llwyni a blodau. Yn y llyn yn gartref i dros 20 o rywogaethau o bysgod yn y coedwigoedd ar yr arfordir, mae anifeiliaid gwyllt.

Yr Amgylchedd a Thwristiaeth

awyr iach, golygfeydd hardd, gwinllannoedd a pherllannau - pob taleithiol Ffrainc. Annecy - y gornel mwyaf amgylcheddol diogel o'r wlad. Tales of llyn turquoise anarferol - nid gimmick hysbysebu. Mae dŵr yn wir lliw glas trawiadol, diolch i gyfansoddiad arbennig o ffytoplancton.

Mae gwaharddiad llym ar y dympio o ddŵr gwastraff diwydiannol a threfol yn y gronfa gael ei gyflwyno yn 1960. Ers hynny, mae'r llyn wedi cynyddu'n sylweddol o ran poblogrwydd fel lle o wyliau traeth. Ym Annecy yn dod drwy gydol y flwyddyn, ond mae'n well y rhan fwyaf o dwristiaid yn yr haf. Yma llwyr fwynhau gostyngiad yn y dyfroedd pristine, pysgota, marchogaeth. Gyda thwristiaid glannau Napoleon III yn mynd ar daith mewn cwch ar y llyn prydferth. posibiliadau eraill ar gyfer amser hamdden:

 • llwybrau beicio ar y perimedr y llyn (40 km);
 • gwasgaru'n canolfannau sgïo alpaidd yn agos;
 • trefi a sba thermol;
 • Cwrs mini-golff safle.

Annecy, Ffrainc. golygfeydd

Mewn rhan dawel o'r dwyrain taleithiol Ffrainc yn dal i hofran ysbryd y rhamant Oesoedd Canol. Annecy - yn rhwydwaith o coblog cul strydoedd, camlesi a phontydd. Llifo trwy'r hen ran y tair afon, rhai tai yn iawn ar y dŵr, a arweiniodd at gymariaethau gyda dinas Fenis. Mae twristiaid yn mwynhau cerdded ar hyd y llyn a'r ddinas.

Canllawiau a dehonglwyr a mapiau twristiaeth manwl i helpu i ddatrys problem sy'n edrych yn Annecy. Ffrainc - y wlad lle fath i dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol cyfoethog. Mae rhan ohono yn cael ei ddatgan Castell Palais de l'Isle. Yn allanol, y prif nodwedd bensaernïol y ddinas debyg bwa llong. Ers ei gyflwyno yn yr unfed ganrif XII, roedd yr adeilad yn gwasanaethu fel carchar, y mintys, ac yna ei drosglwyddo i'r Gronfa o dreftadaeth ddiwylliannol Ffrainc. Mae'r arddangosfeydd yn cynnal castell, teithiau a drefnwyd i archwilio cyn casemates. atyniadau poblogaidd eraill Annecy:

 • Mae cyn-westy preifat de Sales, a adeiladwyd ar ddiwedd y ganrif XVII;
 • yn dda cyfathrebu. Jean;
 • gloch tŵr y ganrif XVI;
 • hen Neuadd y Dref;
 • godwyd yn yr unfed ganrif XV, yr Eglwys Gadeiriol Sant Maurice - nawddsant Annecy .;
 • . Eglwys Francis St.;
 • cerflun Gatholig nawddsant newyddiadurwyr ac awduron Francis de Sales;
 • Eglwys Gadeiriol Sant Pedr, a adeiladwyd yn 1535 .;
 • palas y cyn-esgob, sydd erbyn hyn yn gartref ystafell haul;
 • pont o gariad.

Lovers o hen bethau, cefnogwyr o weithgareddau traeth a dŵr, sgïo edmygu'r ddinas a'r llyn, sy'n enwog am Haute-Savoie, Ffrainc. Cymerodd Annecy ffansi i'r Gatholig yr Esgob Frantsisk Salsky, a oedd wedi ffoi o Genefa i'r Diwygiad Protestannaidd. Hwn oedd y don gyntaf yn teithio i'r llyn yn y ganrif XVI cynnar. Roedd Francis ynghyd â ngosgordd o elitaidd diwylliannol a chrefyddol yn Ewrop.

Y dyddiau hyn, y pwll daeth yn adnabyddus fel cyrchfan o fri. Denu sylw o dwristiaid gwyliau a dathliadau lliwgar. Un o'r rhai mwyaf pwysig - y dathliad blynyddol y llyn. Yn ystod y cyfarfod a drefnwyd gan y sioe pyrotechnegol godidog.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.