IechydAfiechydon a Chyflyrau

Falaenedd - beth ydyw? Achosion. tystiolaeth

Falaenedd - yw'r broses o ddatblygu yn y corff o gelloedd canser o gwbl iach neu a addaswyd yn barod, ond nid ydynt yn ganseraidd. Falaenedd - beth ydyw a beth yw'r achosion, symptomau a mecanwaith iddo ddigwydd? Yn y materion hyn, ac rydym yn bydd yn ymchwilio.

Falaenedd - beth ydyw? Mae'r mecanwaith o ddigwydd

Mae sail y broses hon yw ffurfio rhaglen genetig methiant arbenigol celloedd ffenoteip a'u rhannu gwell. Felly, twf meinwe yn digwydd.

Mae'r celloedd a addaswyd felly yn dechrau i fynd ati i dyfu a rhannu. Yn gynnar y celloedd canser nad oes unrhyw anghysur i'r claf yn cael ei gyflwyno, felly i ganfod mewn briwiau gynnar yn anodd. Yn aml, mae falaenedd y tiwmor wlserau neu bolypau gastrig diniwed. Dyna pam y dylai cleifion hyn eu monitro'n rheolaidd fel bod y meddyg yn gallu sylwi ar newidiadau diangen a chymryd camau.

Falaenedd - beth yw e? Mae yna lawer o ddamcaniaethau o'i darddiad, ond dim ond dyfalu. a sefydlwyd yn gywir yn unig gan y ffaith bod y cyfuniad o amodau anffafriol penodol rhedeg y broses o adfywio celloedd iach i mewn i annormal.

rhesymau

Yn gonfensiynol, gall achosion y broses hon yn cael ei rhannu yn allanol a mewnol.

achosion allanol:

 • amodau amgylcheddol andwyol.
 • Rhagori'n sylweddol y gyfradd dos arbelydru pelydr-X.
 • Sy'n gemegol sylweddau gweithredol, effeithiau hirdymor ar y corff.
 • Anhwylderau bwyta, sef y defnydd o garsinogenau mewn bwyd yn cael eu gwahardd sadwyr a colorants, cynhyrchion trawsenynnol, ac ati

rhesymau Mewnol:

 • Llai o imiwnedd.
 • Cwrs clefyd llidiol cronig.
 • anhwylderau endocrin.
 • Ffwngaidd a chlefydau feirol.
 • straen hir.
 • cythrwfl seicolegol cryf.
 • amhariadau Hormonaidd.
 • Hanes yn y teulu.

tystiolaeth

Falaenedd - beth ydyw? Gadewch ei symptomau. O'r lleoleiddio yn dibynnu ar symptomau newidiadau patholegol. Ond er gwaethaf hyn, mae arwyddion cyffredin sy'n integreiddio'r broses o falaenedd, pa bynnag awdurdod wedi nid dioddef.

Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys:

 • newidiadau genetig yn y celloedd ffenoteip penodol sy'n cyflawni swyddogaethau ar wahân. Gall y celloedd ffurfiwyd newydd yn perfformio gosod mwyach arnynt llwyth swyddogaethol.
 • Newid strwythur celloedd.
 • Metastasis.
 • Cell lledaenu, h.y. cynyddu eu rhanbarth.
 • Polymorphism o gelloedd, hy, eu gallu i gyflawni swyddogaethau gwahanol.

Falaenedd o wlserau yn y stumog

Mae ystadegau'n dangos bod y dirywiad o wlserau gastrig mewn canser yn digwydd mewn 4-15% o achosion. rhesymau yn ddibynadwy ar gyfer y broses hon wedi cael eu nodi. Ond mae'n hysbys bod rôl bwysig yn y trawsnewidiad hwn yn chwarae diet afiach. Mae'r cyntaf yn derbyn bwyd yn rhy sbeislyd, ffrio a mwg. Cleifion gyda phobl sydd â hanes o wlserau yn y stumog sy'n camddefnyddio alcohol ac ysmygu, mae'r risg o falaenedd yn cael ei gynyddu sawl gwaith drosodd.

Mae symptomau falaenedd wlser yn cynnwys:

 • Mae'r newid o ddewisiadau blas, cleifion o'r fath yn aml yn gwrthod cig.
 • Llai o archwaeth.
 • Mae'r cysylltiad rhwng y dyfodiad boen a bwyta yn arsylwi mwyach.
 • Poen yn yr ardal y stumog yn dod yn gyson.
 • Nid yw Poen yn diflannu oddi ar y cyffuriau sy'n cael eu defnyddio i helpu.
 • Mae'n ymuno cyfog, sy'n bresennol bron yn gyson.
 • Weithiau chwydu gyda arogl fetid.
 • Chwydu yn digwydd.
 • Mae teimlad o drymder yn ardal y stumog.
 • Cleifion disbyddu.
 • Mae croen golau.
 • Llai bywiogrwydd.

Diagnosis falaenedd yn yr un ffordd ag y wlser gastrig. Digon i wneud fibrogastroscopy (FGS), pan fyddant yn cymryd biopsi a'u hanfon i'w dadansoddi.

falaenedd tiwmor

Tiwmor - toreth o gelloedd o unrhyw feinwe. Os yw twf hwn yn digwydd o fewn y meinwe y mae'n cael ei ffurfio, mae'n tiwmor anfalaen. Mae enghreifftiau o tiwmorau anfalaen yn cynnwys:

 • Ffibroidau - yn digwydd mewn meinwe cyhyrau.
 • Lipoma - yn cael ei gynhyrchu mewn meinwe bloneg.
 • Fibroma - toreth o meinwe cysylltiol.
 • Osteoma - yn codi yn y meinwe esgyrn.

Os celloedd sprawling cadw'r nodweddion y meinwe y maent yn cael eu ffurfio, ac mae gan y tiwmor ffiniau clir, heb wyro oddi wrth y corff, mae'n tiwmor anfalaen. Ond mae bob amser y risg a fydd yn falaenedd y tiwmor.

Yn yr achos hwn, mae'r celloedd tiwmor yn tyfu i mewn i'r meinwe o'i amgylch ac organau cyfagos. Yn ychwanegol at y llif lymff a gwaed y gall rhai o'i celloedd lledaenu drwy'r corff ac yn treiddio i mewn i rannau anghysbell o'r corff i ffurfio metastases mewn cyrff yn iach. Mae hyn yn bosibl yn ystod y egino y tiwmor yn y llestr. Dyna pam y meddygon yn y amheuaeth lleiaf argymhellir bob amser i dynnu'r tiwmor, os bydd yn dechrau amlhau cell yn rhy gyflym. Cyn i hyn yn cael ei gymryd biopsi bob amser ac yn cael ei pherfformio archwiliad histolegol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.