CyllidBanciau

Adneuon cynilion proffidiol gyda adnewyddu

Gall pob dyn o heddiw prin dychmygu adeg pan fo arian yn cael eu cadw mewn jariau, ond nid mewn dryloyw ac yn agos at y bobl i sefydliadau ariannol. Hyd yma, mae yna sefydliadau eithaf cadarn a ffyniannus sy'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau, megis:

 • cael credyd;
 • cofrestru cerdyn credyd;
 • Cyfrif Cerdyn;
 • blaendal cofrestru.

adneuon cynilion gyda adnewyddu, efallai y mwyaf poblogaidd ymhlith defnyddwyr math o blaendal. Felly, maent yn cael eu defnyddio gan nifer o adrannau o'r boblogaeth.

Beth blaendal arbedion da gyda'r posibilrwydd o ail-lenwi

Does dim rhyfedd bod y fath opsiwn yn cael ei ddewis gan lawer o fuddsoddiadau ariannol. Oherwydd ei fod yn rhoi cyfle i:

 • Ennill refeniw oddi osodwyd gan gronfeydd. adneuon cynilion gyda adnewyddu yn eich galluogi i dderbyn fisol llog ar y cerdyn neu symud ar ddiwedd y cyfnod.
 • Hefyd yn agor blaendal, y gellir ei hadnewyddu, yn rhoi cyfle i godi'r arian angenrheidiol ar gyfer prynu mawr, nid tra bydd yn dal yr arian yn y cartref neu yn eich pwrs.
 • Wrth agor y cytundeb blaendal, a all gael ei gynyddu, mae'n bosibl i gyfrannu swm penodol, neu'r un y mae'r perchennog yn ystyried cyfraniad angenrheidiol. Bydd hyn yn helpu holl arian rhad ac am ddim i gychwyn ar y gwaith.
 • Hefyd ailgyflenwi bydd y blaendal yn agor y cyfle i gasglu arian a gwella eu cyflwr ariannol. Wedi'r cyfan, ni all dyn sydd wedi adneuon, fforddio i gynllunio'r bywyd yn y dyfodol.

Beth yw anfanteision arbedion o'r fath

Yn gyffredinol, adneuon y gellir eu cynyddu mewn swm dim diffygion. Yr unig beth, os ydych yn bet ar adneuon cynilion gyda adnewyddu a symud, yn cael eu temtio i beidio ag aros am yr amser pan fyddai y swm sy'n ofynnol yn cyfarfod. Felly, os oes pwrpas i ohirio swm penodol o arian, mae'n well i agor offeryn banc nid oes modd cynnal codi arian â hwy. Mae yna eisoes angen edrych ar y sefyllfa.

dyddodion arbedion mewn banciau gwahanol

Wrth gwrs, y gwahanol sefydliadau ariannol yn cynnig eu telerau eu hunain a chyfraddau llog ar adneuon. Hefyd, mae gan bob un ohonynt enw da penodol. Mae mater yr adneuwr, pa un o'r banciau yn well gan eisoes.

adneuon cynilion gyda adnewyddu yn Sberbank

Mae'r Banc yn cynnig amodau deniadol a ffyddlon i'w cwsmeriaid. Gall y cyfleuster hwn yn blaendal mewn unrhyw arian treigl (doler, ewro, Rwbl Rwsia). Mae pob buddsoddwr yn dewis yr amodau ar gyfer y blaendal, yn dibynnu ar eu hanghenion. Rhywbeth sy'n gallu amrywio o ran y blaendal:

 • cyfnod lleoliad.
 • Mae'r swm blaendal.
 • Cyfle i ail-lenwi.
 • Removability.
 • talu llog (misol neu ar ddiwedd y tymor).

Pan ddaw i adnau hyblyg, y gellir eu hadnewyddu, yn ogystal â lleddfu'r gyfradd llog yn y "Banc Cynilion" fydd:

 • yn rubles - 5.67-6.58%;
 • mewn doleri - 0.01-1.18%
 • Ewro - 0.01-0.21%.

Wrth gwrs, yn y cyfraddau blaendal llym yn fwy Serch hynny, y posibilrwydd o ail-lenwi yn agor y ffordd i gronni swm a ddymunir o arian.

adneuon cynilion gyda ail-lenwi, "VTB 24"

Mae'r banc yn y dewis o nifer o ddefnyddwyr gwasanaethau bancio. Felly, mae'n bwysig ymgyfarwyddo â dyddodion o sefydliadau ariannol. Telerau dyddodion amrywiol yn union yr un fath i'r rhai a leisiwyd mewn banciau eraill, sef, amser, faint, talu llog, y posibilrwydd o ail-lenwi a thynnu rhannol neu'n gyfan gwbl. Ar gyfartaledd, yn dibynnu ar y cyflyrau dethol ailgyflenwi'r dyddodion yn cynnwys y cyfraddau llog canlynol:

 • yn rubles Rwsia - 5-8.6%;
 • mewn doleri U.D.A. - 0.01-1.16%
 • Ewro - 0.01-0.19%.

Fel y gwelir, mae'r cyfraddau mewn banciau gwahanol am yr un fath, felly y peth mwyaf pwysig - i ddewis y sefydliad ariannol yr ydych yn ymddiried ynddo.

Cyfraddau llog ar adneuon cynilion

Yn gyffredinol, os byddwch yn gweld yr ystadegau ar gyfer banciau, cynilion adnau gyda'r posibilrwydd o ail-lenwi ar y gyfradd llog ychydig yn wahanol. Gall eithriad fod yn sefydliad ariannol fel undeb credyd neu gwmni preifat bach. Serch hynny, nid oes angen i ruthro ei phen tuag at gyfraddau uwch. amodau o'r fath yn, ar y groes, dylai godi amheuon a amheuaeth. polion Pam uchel? Efallai y banc angen arian, neu ei fod yn cymryd y Comisiwn uchel ar gyfer cynnyrch benthyciad? Os bydd yr ail ddewis, mae modd i le, ac os bydd y cyntaf, bydd angen i chi ystyried a fydd eich arian yn y cyfleuster hwn yn ddiogel.

Hwn oedd y wybodaeth i'w hystyried. Yn gyfartaledd, yn boblogaidd ymysg y sefydliadau bancio cyhoeddus cyfraddau llog oddeutu:

 • rubles - o 4.5 Mae â 9%;
 • mewn doleri - 0.01-0.25%;
 • Ewro - o 0.01 i 1%.

Mae'r dewis o gwrs yn eich un chi. Ac i ddewis y dyddodion arbedion mwyaf proffidiol gyda adnewyddu, mae'n rhaid i chi edrych yn ofalus ar yr amodau yr holl sefydliadau ariannol yr ydych yn barod i roi arian.

Sut mae hyn yn

Mae'r cynllun yn gallu cael ei gwblhau gan ddyddodion gwaith yn eithaf syml ac uniongyrchol, hyd yn oed ar gyfer buddsoddwyr dibrofiad. Ar draul y blaendal yn gwneud swm penodol o arian o swm hwn yn dibynnu yn uniongyrchol ar yr hyn y bydd y gyfradd llog cychwynnol. Mae'r blaendal yn ddewis o rifau sefydlog neu anghyfyngedig o unedau arian cyfred y gellir ei wneud mewn cyfnod penodol. Gyda llaw, mae'n hawdd iawn i'w defnyddio mynediad o bell at y cyfrif yn eich swyddfa hun ar-lein. Bydd hyn yn caniatáu i ailgyflenwi'r blaendal, heb unrhyw angen i ymweld â sefydliad bancio. Felly, mae'n bosibl i oedi y cronfeydd, hyd yn oed os ydynt yn bell y tu allan i'r ddinas neu wlad.

Gall Llog ar y blaendal yn cael ei gynhyrchu bob mis, yn union teimlo elw neu ar ddiwedd y terfyn amser ar faint o arian a enillir yn fwy arwyddocaol. Gallwch hefyd yn amrywio oherwydd y cydbwysedd blaendal, er enghraifft, os ydych chi eisiau, gallwch godi arian, ac os ddim yn ddefnyddiol, yna ychwanegwch ôl.

Pa ddewisiadau eraill sydd ar gronfeydd cadwraeth o'r fath

opsiynau teilwng a all gymryd lle y blaendal arbedion gyda'r posibilrwydd o ail-lenwi, yn ôl pob tebyg peidio. Cartref i gadw'r arian yn annoeth. Yn gyntaf, mae'n beryglus, ac mae perygl o ddwyn, ac yn ail, gan nad yw'r arian yn gweithio. I gadw eu cynilion yn y math o flwch blaendal dibynadwy. Fodd bynnag, os nad yw hyn fersiwn yn rhywbeth nad yw'n incwm, ond hefyd costau ychwanegol y mae'n rhaid eu fisol neu'n flynyddol i dalu am y blwch blaendal diogelwch mewn sefydliad ariannol.

Carwch eich arian yn ddoeth ac yn gwneud yn fwriadol iddynt, yna bydd yr holl broblemau yn cael eu hanghofio, yn dechrau bywyd newydd, rhad ac am ddim.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.