TeithioGwestai

Twrci Rating gwesty 5 seren. Lle gwell i ymlacio gyda'u plant yn Nhwrci?

Mae llewyrchus o natur a chynhesrwydd belydrau'r haul ennyn meddyliau tebyg tra gwahanol gategorïau o'r boblogaeth. Ac fel arfer yn gyntaf-grader, ac mae'r cyfarwyddwr cwmni ddaliad mawr gyda dyfodiad yr haf yn dechrau meddwl am y gweddill a lleoliad. Ar gyfer trigolion y gyllideb Rwsia a'r rhan fwyaf opsiwn sefydlog oedd Twrci. tonnau Gentle y môr, tywod gwyn a gwasanaeth o ansawdd uchel yn denu vacationers nad ydynt am i dreulio cyfnod sylweddol.

A oes gradd o westai yn Nhwrci?

Beth i chwilio amdano yn y lle cyntaf yn y dewis o daith gwyliau? Wrth gwrs, lles y wlad, y pris ac amser o'r flwyddyn, ond mae'r agwedd bwysig yn dod yn y gwesty a ddewiswyd. Gan y gwasanaeth, math o ffenestri, ystafelloedd cyfforddus ac ansawdd y bwyd yn dibynnu ar y gyfran fwyaf o argraffiadau cadarnhaol gan y gwyliau, felly dylech dalu sylw at naws hwn.

twristiaid Rwsia yn hawdd i'w adnabod ar unrhyw gyrchfannau yn y byd. Mae hyn yn galon a diffuant bobl sydd wir yn cael gorffwys, dorri'n rhydd oddi wrth y grayness yn y swydd bob dydd, adroddiadau ddiflas ac unlliw arddull dillad bob dydd. Mae ehangder y cwmpas o dwristiaid Rwsia tramorwyr daclus trawiadol. Yn ei wythnosau cyfreithlon wynfyd a gorffwys twristiaid Rwsia yn awyddus i gael y mwyaf allan o fywyd, felly nid yw'r rhan fwyaf ohonynt yn hyd yn oed yn meddwl am y globality y symiau a wariwyd ac yn edrych ymlaen at weddill da cyn prynu daith.

Ers y tymor twristiaid yw'r amser prysuraf ac arian, nid yw'n syndod bod yn Nhwrci, mae nifer fawr o gwesty lefel uchel gyda gwasanaeth rhagorol a rhestr hir o argymhellion. Mae dadansoddiad gofalus o'r data sydd ar gael, sydd ar gael i unrhyw ddarpar ymwelwyr i safle gwestai gorau yn Nhwrci.

Gweddill y dosbarth "moethus"

Yn naturiol, yn y wlad a gynrychiolir gan gwestai ar gyfer vacationers gyda lefelau cyllideb gwahanol. Y gwestai mwyaf moethus yn cael eu marcio gan pum seren ac yn gwarantu gwasanaethau o ansawdd uchel a argraff ardderchog oddi wrth y gweddill. Mae'n werth ystyried sgôr manwl o westai yn Nhwrci (5 seren).
Yn Antalya heulog ei leoli Mardan Palas 5 * - un o'r gwestai mwyaf drud a hardd yn Nhwrci, taro'r dychymyg o dwristiaid moethus brenhinol a gwreiddioldeb o ddylunio. Lovers o wyliau traeth ymlaciol y gwesty yn cael ei barchedig gyfer y pyllau nofio mwyaf yn Ewrop gyda chyfanswm arwynebedd o tua 24,000 metr sgwâr, yn ogystal â phyllau nofio gyda dŵr y môr, a ddaeth yn gartref i 1500 o rywogaethau o bysgod. Wrth ymyl y gwesty yn traeth dda cadw gyda thywod a fewnforiwyd o'r Aifft. Nid yw'r tywod yn mynd yn boeth yn y gwres yr haf, ac nid yw'n cadw at y corff. dŵr Asur, gwelyau haul yn lân a staff cymwys iawn - y cynhwysion ar gyfer dosbarth gwyliau "moethus".

Y dewis gorau ar gyfer gwyliau gyda'r teulu cyfan

Rating gwestai Twrcaidd (5 Seren) yn gywir yn rhoi ar ail westy Concorde De Luxe Resort 5 *, nod amgen oedd y ffurf wreiddiol y corff canolog ar ffurf long trawiadol. Nid yw twristiaid Rwsia ddim yn ffafrio y gwesty, gan ei fod wedi ei anelu at gorffwys bwyllog tawel. Ond mae llawer o Almaenwyr sy'n gwerthfawrogi heddwch a animeiddwyr anymwthiol.

Mae detholiad o'n compatriots

Twrci yn parhau graddio gwesty moethus Kemer gyda gwesty Rixos Hotel Tekirova 5 *, sef y mwyaf poblogaidd ymhlith twristiaid Rwsia. Mae'n ddewis delfrydol ar gyfer gwyliau teuluol, cwmni teithio a hyd yn oed yn unig. Bydd gourmets gwerthfawrogi ansawdd uchel a bwydlenni gwreiddiol a lefel uchel o wasanaeth, ac mae'r golygfeydd mynydd a dylunio moethus o diriogaeth yn bodloni twristiaid sydd â diddordeb mewn weithgaredd hamdden egnïol. Animeiddwyr yn gwrtais ac yn sylwgar, ac mae'r rhaglen ddiwylliannol noson wedi'i chynllunio ar gyfer aelodau o bob grŵp oedran.
Yn y sgôr o westai Twrci (5 Seren) i mewn haeddiannol dau gwestai mwy yn Kemer. Mae'r rhwydwaith hwn o Amara Dolce Vita 5 * a Vogue Hotel Avantgarde 5 *. Rhwydwaith "Amara" yn datblygu'n llwyddiannus i dri chyfeiriad: moethus, Cysur a Natur. Mae'r gwesty ei hun wedi ei leoli mewn coedwig binwydd ar lecyn gwyrdd mawr gyda bwyd o ansawdd a gwasanaeth-dosbarth "moethus". Nid yw'r ystafelloedd yn fawr iawn o ran maint, ac nid oes bar ar y traeth. Ond mae'r amgylchedd naturiol yn ddelfrydol ar gyfer hamdden diolch i digonedd o ocsigen a gwyrddni, yn ogystal â agosrwydd gyrff dŵr naturiol.

Vogue Hotel Avantgarde 5 * wedi ei leoli ar hyd yr arfordir y môr. Gall twristiaid yn dewis aros yn y fila, sydd wedi eu lleoli dim ond 20 metr o'r lan. Nid yw'n syndod bod y staff y gwesty yn cynnal cyflwr ardderchog o'r traeth a thywod twmpathau. Mae hyn yn gwahaniaethu yr ardal o lannau caregog o Kemer.

gwestai twrci gyda graddau uchel ymhlith twristiaid

Golygfa o dwristiaid a'u adborth cadarnhaol yn dod yn y prif faen prawf ar gyfer wyliau posibl. Felly, mae'n bwysig ardrethu o westai yn Nhwrci (5 seren). dosbarth "moethus" amodau bron yn ddelfrydol farcio gan dwristiaid yn Fantasia Hotel de Luxe 5 *. Allure o foethusrwydd, ystafelloedd mawr gyda inswleiddio rhag sŵn cywrain. Mae'r bwytai yn y gwesty mae gan cogydd Rwsia, a gyflwynodd i'r ddewislen rhai prydau cenedlaethol goron.

Nid yw gwestai Rating yn Nhwrci (5 seren) yn cael ei hosgoi sylw ac Belek, sydd yn 2011 agorwyd Maxx Royal Golff Belek & Spa, sy'n sefyll allan oherwydd y lefel o wasanaeth impeccable, personél hyfforddedig, a bwydlen diweddaru'n rheolaidd. Mae'r awyrgylch egsotig o goedwigoedd trofannol ymddangos gerbron y llygaid o dwristiaid yn Side, lle mae'r Clwb gwesty Traeth Aur HV-1 5 *, sy'n cynnwys byngalos bach ac yn cwmpasu mwy na 200 mil metr sgwâr. Mae gan y gwesty parc dŵr moethus gyda chwe sleidiau dwr a pharc difyrion ar gyfer plant. Mae pob ystafell yn fflat glyd gyda chegin, oergell a stôf.

Arweinwyr mewn dylunio

Ymddangosiad yn creu argraff gyntaf Ac mae hyn yn berthnasol nid yn unig i bobl ond hefyd i'r gwestai. Byddai Safle o'r gwestai gorau yn Nhwrci yn anghyflawn heb sôn Adam & Eve Royal 5 *, yn arddull uwch-dechnoleg. Yma, mae'n cael ei dominyddu gan y lliw gwyn, ynghyd â sblashis llachar coch a gwyrdd. tiriogaethau helaeth yn cael eu gwthio ar gyfer teithiau cerdded egnïol a llinellau creision, y digonedd o ddrychau a gwely enfawr yn yr ystafell yn olaf gosod y gwesty fel hafan ar gyfer cyplau mewn cariad. Mae bron pob dwristiaid edmygu'r pwll can metr aruthrol.

gwyliau gorau gyda phlant

Yn byw yn y gwesty, sydd ar frig y rhestr o westai yn Nhwrci, nid yw plant mor bwysig ag ar gyfer oedolion. Y prif beth - i ddod o hyd i hafan glyd a thawel. Er enghraifft, Belek yn gwahodd Rixos Premiwm Belek 5 * gyda gwasanaeth a chyflenwad o ansawdd uchel. lleoli yn ddaearyddol ar gyrion coedwig binwydd mawr. Mae'r ffaith hon yn rhoi digonedd o awyr iach. traeth tywod agored yn Dim ond ychydig fetrau o hyd yw tua 1000 metr, sy'n eithaf syndod, hyd yn oed ar gyfer gwestai pum seren.

Mewn gwarchodfa natur cuddio Hotel Cornelia De Luxe 5 *. amodau rhagorol yn denu llawer o dwristiaid Rwsia, felly mae'r staff i gyd yn siarad yn berffaith yn Rwsia. Ac mae plant ac oedolion y animeiddwyr cael adolygiadau cadarnhaol iawn. Yn flynyddol, eu trwsio a'u diweddaru dodrefn.

Ffactorau eraill ar gyfer mynd i mewn i'r top

Nid yn unig ardal werdd ac agosrwydd at y traeth yn denu twristiaid yn ystod y tymor gwyliau, ond hefyd amrywiaeth o fwyd. Moethus Susesi Resort Hotel yn cynnig digonedd o premiwm llety rhyfedd gastronomig. cig tendr, mae'r pysgod mwyaf ffres, ffrwythau a llysiau tymhorol, a baratowyd yn unol â'r rysáit lleol, wrth gwrs, bydd yn ennill vacationers. Gadawodd argraffiadau cadarnhaol y rhaglen yn dangos i oedolion, sy'n cael ei gynnig gan westai yn Nhwrci. Rating, adolygiadau cwsmeriaid, a lefel uchel o wasanaeth a benderfynir arweinyddiaeth Resort Moethus Susesi ac yn cynnwys mwy o gostau.

Wrth ddewis gwesty, gallwch gyfuno busnes â phleser, fel sy'n digwydd gyda Delphin Botanik Byd Paradise 5 * yn Alanya, sef gardd fotanegol go iawn. Ar ei diriogaeth - mwy na 1,500 o rywogaethau o blanhigion trofannol. Mae'r gwesty yn llawn gwyrddni a blodau, felly y llawr cyntaf yn eithaf tywyll, ac efallai y goruchafiaeth y mosgito. Felly mae'n cael ei gynnig hinsawdd trofannol dilys. Er gwaethaf yr anghyfleustra, mae'r adolygiadau cwsmeriaid cadarnhaol a gwesty ar frig y rhestr o westai yn Nhwrci ar gyfer gwyliau teuluol.

Concwerwyr o'r copaon mynyddoedd

Vacation - nid yn unig yw segur yn gorwedd ar y traeth ac yn mynd i'r disgo, ond mae datblygiad gweithredol o leoedd yn flaenorol anhysbys. gwestai Rating yn Nhwrci yn briodol ategu'r Utopia Byd Hotel 5 *, sy'n yn nodedig gan ei lleoliad mynyddig. I'r môr o dwristiaid lawr y elevator, a chyn y bydd yn rhaid iddo gymryd bws sy'n rhedeg bob pum munud. Mae'r anghyfleustra yn cael ei ddigolledu gan y harddwch eithriadol o natur ac amrywiaeth y gerddwyr Twrcaidd. awyr Mynydd yn cael effaith iachaol ar y corff, felly mae'r gwesty yn cael ei ddewis, nid yn unig ar gyfer gwyliau'r haf, ond hefyd ar gyfer adsefydlu ar ôl salwch.

Heb Starlight Confensiwn Center Thalasso & Spa byddai 5 * graddfa o westai yn Nhwrci yn anghyflawn. Dylid nodi clwb marchogaeth a gardd fotanegol yn y gwesty. gwasanaeth heb ei ail ac yn cynnig setliad brydlon i'r twristiaid eu hunain. Mae mannau ar wahân ar gyfer adloniant plant a ieuenctid.

Mae pwysigrwydd gwyliau traeth

Gwyliau i blant Teulu ac mae'n tu hwnt i amgyffred heb draeth da. Mae'r agosach at y gwesty, y gorau. Mae'n diolch i mynegeion o'r fath i mewn i'r sgôr Distawrwydd Beach Resort 5 * westai yn Nhwrci, sydd â draeth gwych, glanhau'n rheolaidd a chan dybio gwyliau heb esgidiau gyda mynedfa cyfleus i mewn i'r dŵr. Mae'r tai bwyta llawer o brydau rhyngwladol, ond yn arbennig yn gwerthfawrogi'r amrywiaeth cyfoethog o losin dwyreiniol.

Beth yw'r canlyniadau terfynol y sgôr?

Nid yw'r gystadleuaeth yn rhoi ymlacio busnes Twrceg, fel pob blwyddyn agorodd gwestai newydd mewn gwahanol gategorïau pris, sy'n pennu ddatblygu a gwella gwasanaethau gwesty.

Twrci yn cynnig i ymwelwyr dewis enfawr o leoedd ar gyfer gwyliau. Mae yna hefyd ardrethu 4 * westai yn Nhwrci, yn gweithio ar y "All Cynhwysol" system ac yn cynnig tri phryd y dydd, diodydd rhad ac am ddim, a bonysau eraill. Mae'n werth nodi y gwesty Magic Dream Resort 4 * a 4 * Magic Sun, lle mae yna bob amser llawer o dwristiaid Rwsia, ac, yn unol â hynny, mae'r staff yn cael ei esbonio yn dda yn Rwsia, ond yn y ddewislen mae amrywiadau ar brydau cyfarwydd.

Mae bron pob gwestai yn meddu ar atyniadau dŵr, parciau dŵr, pyllau nofio wedi'i wresogi ac animeiddio. Os ydych yn drysu gan y risg yn y broses o ymlacio dros bwysau, dylech roi blaenoriaeth i gwestai gyda champfa a rhaglenni gymnasteg. Fans o glwb adloniant, yn ddi-os, bydd yn dod o hyd i faestref deniadol o Marmaris, lle gyforiog bywyd nos.

meini prawf ar gyfer dethol

Er mwyn atal eu sylw ar un o'r gwestai yn Nhwrci, mae angen i chi adnabod y prif feini prawf. Mae'r gwasanaeth hwn, system gyflenwi tanwydd, lleoliad y traeth a'i glendid, presenoldeb animeiddio, rhaglen adloniant. Gwasanaeth yn gysyniad eithaf confensiynol, a gwestai 4 seren yn Nhwrci eofn cystadlu gyda 5-seren. Gall Beach gwyliau yn y wlad hon fod yn eithaf amrywiol, gan fod yna hefyd arfordir cerrig mân a thywodlyd. cyrchfannau Alanya, Antalya, Side, Belek denu twristiaid tywod aur pur, ac yn chwipio Kemer cotio gwahanol. Mae llawer o ffactorau yn helpu i siglo eich dewis i Dwrci: agosrwydd at y pedwar moroedd, mae'r hinsawdd fwyn gyda dyddodiad blynyddol lleiaf, y swyn hanesyddol y Dwyrain. Yn ogystal, mae Twrci yn ddewis rhesymol iawn am bris hamdden gyda lefel uchel o ddiogelwch.

Resorts o'r wlad denu gan ei hyblygrwydd a chyfuniad cytûn o wasanaeth chic y Gorllewin a Dwyreiniol. Bob blwyddyn mae yn gorffwys mwy na 10 miliwn o dwristiaid gyda lefelau cyllideb gwahanol. Yn y wlad mae rhai sy'n hoff swyn hamdden teuluol, wedi blino ar y gymdeithas ei ben ei hun a chwmni swnllyd o bobl ifanc. Yn Nhwrci, y mwyaf ffyddlon i'r twristiaid o Rwsia, ac mae arwyddion o animeiddio yn ein hiaith, a gall y staff o westai a chanolfannau siopa yn cael eu hesbonio yn Rwsia.

Awgrymiadau teithiwr profiadol

Mae pob person yn wahanol ac yn dewis ei droi at eich dant. Ond mae rhai canllawiau cyffredinol i helpu i symleiddio'r broses ddethol.
Yn gyntaf, mae angen i benderfynu ar y math o orffwys. Ar gyfer gwyliau teulu gyda phlant yn ddewis rhesymol o Ochr neu'r gyllideb fwyaf Alanya. Mae arhosiad ymlaciol gyda'r ymlacio a gynlluniwyd ar y traeth yn cael ei gynnig yn Didim a Kusadasi. Yn enwedig, bydd yn gyfforddus yma fod ar feddiant rhai ieithoedd Ewropeaidd. Fans o bartïon swnllyd dod i'r llawenydd o fywyd nos o Bodrum a Marmaris.

Yn ail, mae angen i vacationers potensial i benderfynu ar y statws eiddo a ddymunir a nifer o sêr. Bydd pum-Seren fod y rhai mwyaf cyfforddus, ond hefyd y mwyaf drud. Costau wneud iawn traethau a gynhelir, o sylw i anghenion cwsmeriaid a gwasanaeth rhagorol.

opsiynau effeithlon o ran tanwydd Mwy ar gyfer gwestai - pedwar a Thri seren - nid oes rhaid traeth, felly efallai, cadeiriau a ymbarelau yn cael eu talu.
Wrth ddewis lleoliad ar gyfer gwyliau teuluol dylai'r egluro'r pellter i'r maes awyr, y traeth. Hefyd yn bwysig yn rhaglen adloniant ac argaeledd diddanwyr plant. Crynhoi, rydym yn nodi bod gwestai y mwyaf cyfforddus a dibynadwy ar gyfer teuluoedd ystyrir yn Kemer, Belek, Ochr a Alanya.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.