IechydTwristiaeth meddygol

"Kuban" (sba iechyd), Anapa: Disgrifiad, gwasanaethau ac adolygiadau

"Kuban" sanatoriwm (Anapa) ei greu yn wreiddiol ar gyfer y rhai a aeth drwy'r holl erchyllterau y rhyfel yn Afghanistan. Fe'u gwahoddwyd yma ar gyfer gorffwys ac adferiad. Yn ddiweddarach, fodd bynnag, mae'r cylch o ymwelwyr wedi cael ei ymestyn ac mae bellach yn gyrchfan iechyd yn derbyn yr holl ddyfodiaid.

lleoliad

Mae rhai gwersyllwyr yn cytuno bod sanatoriwm "Kuban" - y gyrchfan. Anapa brolio o gael llawer o gyrchfannau a Iechydfeydd iechyd, lle y gallwch chi wir yn teimlo fel yn baradwys. Ac sanatoriwm "Kuban" Mae gan bopeth i fod yn gymwys ar gyfer y lefel hon, fodd bynnag, fel y dangosir gan y rhan fwyaf o adolygiadau, mae'n nid yw'n defnyddio.

Weithiau mae yna farn bod y sanatoriwm "Kuban" - sanatoriwm "oilman o Kuban" (Anapa). Fodd bynnag, nid yw'n. Dzhemete diwethaf lleoli yn y pentref, ac mae'r "Kuban" - yng nghanol Anapa. Mae wedi'i amgylchynu gan lawer o goed gwyrdd ar Stryd y Pushkin, 30. O ffenestri'r adeilad naw llawr modern cynnig golwg godidog o'r Môr Du. Felly, felly dyma eu bodd yn weddill o bob cwr o'n gwlad. Yn ôl y weinyddiaeth, "Kuban" sanatoriwm yn Anapa wedi popeth rydych ei angen ar gyfer gorffwys a thriniaeth da. Mae ei seilwaith ei gwneud yn bosibl i fodloni holl anghenion y gwesteion. A yw'n wir? Gadewch i ni gael gwybod. I ddechrau, edrychwch ar y wybodaeth a ddarparwyd gan y gyrchfan o flaen llaw.

gwybodaeth gyffredinol

Mae'r sanatoriwm "Kuban" yn Anapa yn canolbwyntio ar wyliau teuluol. Yma, nid oes cyfleusterau meddygol yn unig gyda'r holl angenrheidiol ar gyfer adferiad plant ac oedolion, ond mae gwersyll y plant. Ar gyfer adfer yn llawn o rymoedd a sefydliadau proffesiynol ym maes iechyd i ddatblygu rhaglen triniaeth unigol yn effeithiol. Yn ogystal, mae lleoliad y ganolfan iechyd yn gadael i chi ei ddefnyddio ar gyfer adfer adnoddau naturiol.

"Kuban" sanatoriwm - un o lawer yn y Cawcasws. Ymgynghorwyr ar yr honiadau ar y wefan swyddogol, mae'n cael ei gydnabod fel y gorau ar yr arfordir y Môr Du. Yma, y defnydd mwyaf effeithlon iachau ffynhonnau, dŵr y môr, amgylchedd hardd a digonedd lleol o lystyfiant.

triniaeth feddygol

Sanatorium "Kuban" yn Anapa ar "TopHotels" yn cael ei ddisgrifio fel cyrchfan iechyd, yn darparu triniaeth ar gyfer pawb sydd â chlefydau gynaecolegol, clefydau o'r organau treulio, resbiradol (mewn achosion o ddiffyg tubercular eu natur), system nerfol, system cyhyrysgerbydol, alergeddau croen a salwch cronig . Yma hefyd yn agored i bawb sydd â phroblemau gyda'r system cylchrediad y gwaed yn dioddef oherwydd anhwylderau a chlefydau y system gardiofasgwlaidd metabolig.

Ar sail y cleifion sy'n derbyn sanatoriwm meddygon cymwys. Ar ôl archwiliad gofalus maent yn rhagnodi. Ymhlith y gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y gyrchfan iechyd, mae therapydd, gynaecolegydd, wrolegydd, otolaryngologist, gastroenterolegydd, ffisiotherapydd, niwrolegydd, ceiropractydd, cardiolegydd, pediatregydd, endocrinolegydd, dermatoleg a chlefydau gwenerol, traumatologist, acupuncturist, endosgopydd, deintydd, meddyg diagnosteg swyddogaethol, maethegydd a harddwch.

gweithdrefnau

Yn y "Kuban" effeithiolrwydd triniaeth sanatoriwm yn cael ei warantu gan bresenoldeb gweithdrefnau berfeddol, meddygfeydd, magnetic-, anadlu, tylino - llaw a mecanyddol. Yma, dim ond un yn y de o Rwsia gydag offer cyfrifiadurol system Biodex. Oherwydd ansawdd uchel y cyfarpar yn dileu'r effeithiau trawma ac anafiadau. Yn ogystal, mae'r "Kuban" (sanatoriwm, Anapa) yn cynnig ei amgylchedd iach capsiwl gyda aromatherapi, mikrosaunoy, tylino dirgrynol, yn ymweld â'r mwd a hydrotherapi ystafelloedd, galakameru, adran bath, adran prostheteg deintyddol, cypyrddau Ultrasonic a diagnosteg swyddogaethol. Hefyd yn y sanatoriwm yn gallu mynd apitherapy, aciwbigo a peloidotherapy.

"Kuban" (sanatoriwm, Anapa) yn rhoi cyfle i gymryd therapi dŵr mwynol, gallwch archebu dyfrhau coluddyn. Mae'r adran disgownt Wann llysieuol (conifferaidd a saets), fortecs, perlog, 4-siambr, mwynau (halen, bromin ac ïodin), morol a bath carbon deuocsid sych. Maent yn gweithio fel cawod, crwn, o dan y dŵr, cawod tylino i fyny.

therapïau

Yn ogystal â'r uchod, pob deithwyr at y meddyg gyrchfan sydd ar gael:

 • mwd (galvanogryazelechenie, baddonau mwd, elektrogryaz "cyfanswm" mwd);
 • therapi (electrosleep);
 • anadlu (olew, llysieuol, meddyginiaethol, alcalin);
 • paraffin-ozokeritotherapy;
 • terrenkuroterapiya, therapi ymarfer corff, nofio therapiwtig;
 • ffisiotherapi (paraffin, therapi cyseiniant microdon, ffototherapi, therapi UHF, electro, trydanol, therapi amledd isel, inductothermy, thermotherapi, Therapi EHF, therapi UST, therapi magnetig, laser);
 • kolonoproktologiya.

Mae gan yr ystafell tylino, sy'n ymfalchïo mewn sanatoriwm "Kuban" (Anapa), mae adolygiadau cadarnhaol, oherwydd bod nifer fawr o wasanaethau a ddarperir. Gwesteion yn cael cynnig parthol neu gyffredinol tylino clasurol meddygol, aciwbwysau, ymlacio, draenio, vibrotraktsionny, gwactod â llaw (cyfarpar LPG neu mewn tun), tylino mecanyddol a dirgrynol. Mae gwely tylino thermol hefyd.

rhaglenni arbennig

"Kuban" (sanatoriwm, Anapa) yn cynnig vacationers cymryd y cyfle hwn i ddewis rhaglen arbennig. Mae'r ystod yn ddigon mawr. Mae rhaglenni i fynd i'r afael â phroblemau deintyddol,,, rhaglenni ailsefydlu gynaecolegol wrolegol ar gyfer dileu ganlyniadau damweiniau, yn ogystal â rhaglen o broffil eang. Dyma rai ohonyn nhw:

 1. "Mae iechyd ar unrhyw oedran."
 2. "Golwg newydd ar y byd."
 3. "Iachau y mwd."
 4. "I fod yn brydferth - i fod yn iach."
 5. "Croen Iach".
 6. "Western Union a meddygaeth Dwyreiniol."

Hefyd, mae rhaglenni a fyddai'n hwyluso'r wladwriaeth mewn dermatoses cosi, cosi croen cyffredinol a osteochondrosis.

ystafelloedd

"Kuban" - Sanatorium (Anapa), a agorodd ei drysau yn gyntaf ym 1988. Yna ei adeiladu naw llawr ei adeiladu. Gall yr un pryd ddarparu ar 450 o bobl. Er hwylustod, 2 lifftiau weithredu yma. Gwesteion yn cael cynnig dewis o ystafelloedd o dri chategori: moethus, moethus ac ystafelloedd. Mae pob un ohonynt yn dwbl, ac mae gan bob un teledu, mini-oergell, oergell ac aer-cyflyrydd. Fodd bynnag, mae'n werth ystyried y bydd y sefydliad yn fuan yn dathlu ei phen-blwydd yn 30, ac atgyweiriadau cymhleth, mae'n debyg, nid oedd yn gwneud am amser hir. Yn ddiweddarach, gan ystyried yr adolygiadau, byddwn yn cyffwrdd ar y cwestiwn hwn.

seilwaith

Dywedodd y ganolfan iechyd y safle hwnnw ar gyfer y rhai sy'n dymuno treulio amser mewn sanatoriwm "Kuban" holl amodau gael hwyl a budd-daliadau. Gall unrhyw gwestai rhentu traeth, chwaraeon, rhestr cartref, archebu taith. Gweithgareddau hamdden ar y diriogaeth yn cael ei annog hefyd. Mae campfa, neuadd chwaraeon. Gallwch gofrestru ar gyfer gymnasteg.

Pryd mewn awyrgylch braf yn ei wneud yn lleoliad gwych yn yr ystafell fwyta gyrchfan. Yn ogystal, mae ar y sail y sanatoriwm "Kuban" caffi haf, ystafell fwyta a phrif bwyty. Ac i gynnal y harddwch, gallwch chi bob amser yn ymweld â'r tylino a harddwch parlwr a siop barbwr.

Ar gyfer yr ymwelwyr ieuengaf ystafell chwarae, lle mae'r plant yn cael eu dan oruchwyliaeth yr athro. Hefyd, bydd kiddies yn mwynhau coginio yn arbennig ar gyfer adloniant iddynt. Ar gyfer oedolion, hefyd, yn trefnu cyngherddau a chyda'r nos adloniant.

Yn ychwanegol at yr uchod, yn y gyrchfan yn gweithredu ATM, parcio (dde y tu allan i'r corff), llyfrgell, pwll dan do a pharcio gwarchod yr awyr agored. Am ffi fechan vacationers cludiant personol bob amser dan oruchwyliaeth.

cost

Yn aml yn cystadlu am y teitl y ddinas, lle gallwch ymlacio rhad, yn ennill Anapa. "Kuban" sanatoriwm Mae pris cymharol isel, hyn sy'n denu llawer. Felly, am un noson yn y categori ystafell "Iau" un oedolyn ac un plentyn hyd at 12 oed yn talu 2169 rubles, dau oedolyn - 2411 rubles. Os yw hyn yn "suite", bydd angen iddo dalu 2937 a 3274 rubles, yn y drefn honno. Mae'r "fflat" ar gyfer diwrnod dau oedolyn yn talu 3506, ac oedolyn gyda phlentyn - 3137 rubles.

Mae'r pris yn cynnwys llety, pob pryd ar y system "bwffe" a thriniaeth. Yn yr haf vacationers yn talu mwy ac yswiriant damweiniau ac mewn achos o salwch sydyn.

Plant mewn sanatoria cymryd 1 flwyddyn. Fodd bynnag, mae triniaeth ar gael yn unig pan fyddant yn cyrraedd bedair oed. Ar gyfer plentyn o dan 4 oed y dydd yn angenrheidiol i dalu 250 rubles.

Yn y "yn rhan swyddogol" yn dod i ben, ac rydym yn dod i'r adolygiadau. Dim ond eisiau nodi eu bod yn wahanol, ac yn sylfaenol. Mae'n anodd dweud pam yr asesiad o'r sefydliad yn derbyn mor anghyson. Efallai mai un o'r rhesymau yw'r ffaith fod pobl yma gael gorffwys a thalebau cymdeithasol, a masnachol.

adolygiadau

Ac ni waeth pa mor fawr neu edrychwch sanatoriwm yn y disgrifiad, mae'n well i weld unwaith na chlywed gant o weithiau. Fel mae'n troi allan mewn gwirionedd, ar gyfer y rhan fwyaf o dwristiaid oedd unwaith yn fythgofiadwy, yn anffodus nid yn yr ystyr orau. Os ydych yn edrych ar y sylwadau (ac maent yn llawer), gallwn weld bod llawer ddim yn hoffi y sanatoriwm "Kuban" (Anapa). Adolygiadau a gwasanaethau, a phrydau bwyd, ac ystafelloedd ar gyfer y rhan fwyaf negyddol.

Mae'r olaf, fel vacationers ysgrifennu, nid yn y cyflwr gorau. pibellau rhydlyd ar y waliau a'r nenfwd diferu. Oherwydd hyn, mae'n difetha'r argraff oddi wrth y gweddill, nid yn unig mewn oedolion, ond hefyd mewn plant. Hefyd, nid barnu wrth yr adolygiadau yn ddig, lliain a rhan fwyaf o ystafelloedd yn newid yn ystod y cyfnod cyfan y drwydded.

Cyflyru aer. Er eu bod ym mhob ystafell, yn unrhyw le ond adeiladau gweinyddol, nid ydynt yn gweithio, hyd yn oed pan fydd y tymheredd yr aer tua 40 gradd. Oherwydd hyn, mae llawer o westeion yn cael eu gorfodi i dyngu gyda'r arweinyddiaeth, sy'n gadael dim ond profiad negyddol.

Seaview. Yn bresennol. Ond, ar y rhagdybiaethau o orffwys, ffenestri heb newid ers adeg yr adeiladu y gyrchfan, fel eu bod hollt y trwch dau fys, mor oer yn yr ystafell ac yn gyson yn disgleirio. A dyma yw'r gwrthddywediad cyntaf. Mae rhai, fel y gallwch ddweud drwy ddarllen yr adolygiadau, yn lwcus: cawsant eu setlo mewn ystafelloedd braf, lle cael eu glanhau'n rheolaidd, trwsio wedi cael eu gwneud a'r holl offer yn gweithio. Felly, ymysg luosogrwydd o negatifau Gellir dod o hyd datganiadau cadarnhaol i gyrchfan.

Power. bwyd blasus Datgan yn yr ystafell fwyta - dim ond geiriau. Yn wir, a barnu wrth yr adolygiadau, diet heb lawer o fraster, dognau bach, ac mae'r bwyd yn ddi-flas. Ac eto, mae yna sylwadau cadarnhaol hefyd. Cryn dipyn o bobl yn honni bod yr ystod digon, mae llysiau ffres, ffrwythau bob amser, a choginio - dim ond feistri ar eu crefft. Beth sy'n cyfrif am y gwahaniaeth hwn - yn aneglur. Gallwch ddod ar eu traws o'r farn bod y rôl enfawr a chwaraeir gan y ffactor ariannol. Efallai mae'n dibynnu ar y newid. Nid ydym yn bwriadu dirmygu neu, i'r gwrthwyneb, i gwyngalch y sefydliadau gweinyddol, ond yn hytrach yn nodi'r wybodaeth a gafwyd.

Gwasanaethau. adolygiadau staff hefyd yn amwys. Byddai rhywun ddiolch i'r weinyddiaeth, morwynion, meddygon a nyrsys. Yn aml, canmol arbenigwyr unigol. Mae eraill, fodd bynnag, yn dweud nad oedd y staff yn mynd ymlaen, nid yw bob amser yn gwrtais ac anfedrus, a thriniaeth - ansawdd gwael. I fod yn deg, rydym yn nodi bod ar hyn o bryd o sylwadau cadarnhaol hyd yn oed mwy.

argymhellion

Felly yr hyn sydd gennym yn y diwedd? Yn anffodus, nid yw llawer o bobl yn cynghori i fynd at y "Kuban" sanatoriwm (Anapa). Mae'r rhan fwyaf o adolygwyr yn ysgrifennu nad yw'r gwyliau yn ddatganiad cyfrifol ar y wefan swyddogol a hysbysebir gan weithredwyr teithiau. Ar y llaw arall, mae pobl sydd, yn eu geiriau eu hunain, yn cael unrhyw ffordd arall i ymlacio a gwella eich iechyd (anabl, pensiynwyr, sy'n cymryd rhan y Rhyfel Mawr gwladgarol, mae'r dinasyddion tlawd sydd am fynd â'r plant i'r môr), hawliadau arbennig nid ydynt yn dangos, ar ben hynny, diolch i'r weinyddiaeth a'r staff ac mae'r sylwadau negyddol yn dweud: "cywilydd arnoch chi yn gyrchfan dda?". Nid yw Wrth gwrs, cymharu "Kuban" gyda eiddo 4- neu 5-seren yn cael eu cyrchfannau cydnabod yn y byd yn bosibl. Cytuno i'w ddisgwyl o lefel cyrchfannau Sofietaidd-cyfnod o'r gwestai Tunisiaidd, Aifft neu Twrcaidd - nonsens. Fodd bynnag, mae yna negyddol, a gweinyddu, wrth gwrs, dylai gymryd i ystyriaeth y pwynt hwn, ac yn gwneud popeth posibl i ymatebion cadarnhaol wedi cynyddu.

O'n rhan ni, rydym yn nodi bod, fel mewn sefyllfaoedd eraill, ni ddylech ddibynnu ddall ar farn rhywun arall yn y dewis y gyrchfan. Mae llawer o sylwadau y mae pobl yn ysgrifennu, ar ôl darllen y "arswyd", gofid a hyd yn oed yn awyddus i roi'r gorau i'r daith. Ond, ar ôl cyrraedd yn y cyrchfan iechyd, rydym yn dod o hyd nad yw pethau mor ddrwg. Felly, ni fyddwn yn blindly dyblygu negyddol. Pwy sydd â'r cyfle i ymlacio mewn ffordd fawr, efallai yn dda yn mynd i Dwrci neu Aifft, nad oes ganddynt cyfle o'r fath ac heb fod yn rhy ffyslyd, a barnu wrth yr adolygiadau, bydd yn mwynhau eich arhosiad o dan yr haul cynnes o Anapa.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.