HarddwchGofal croen

Gwrth-cellulite tylino o cluniau a'r pen-ôl yn y cartref

Gwrth-cellulite tylino o cluniau a'r pen-ôl - mae'n un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol i ymdopi â'r "croen oren". Gellir ei wneud gan eich hun, ond gallwch weld arbenigwr. Mewn unrhyw achos, byddwch yn cael croen yn llyfn a hardd.

Beth yw cellulite

Cellulite yn casgliad o gelloedd fraster, sydd yn cyd-fynd ddirywiad meinweoedd. Mae'r rhan fwyaf yn aml yn dioddef o'r cluniau a'r pen-ôl, abdomen a'r breichiau. Mae'n werth nodi bod menywod sydd â physique heb lawer o fraster yn cael yr un cyfleoedd i ennill cellulite, yn ogystal â merched sydd â physique godidog.

Effaith "croen oren" yn cael ei greu gan y ffaith bod y pontydd colagen hyn a elwir sy'n rhwystro cylchrediad y gwaed a llif lymff yn cael eu ffurfio yn y meinwe brasterog. O ganlyniad, nid y croen yn cael digon o faethynnau a hormonau, mae'n groes prosesau metabolaidd.

Gwrth-cellulite tylino o cluniau a'r pen-ôl: y manteision

Mae merched yn cael eu allan i gael gwared ar y "croen oren". Ond dylid gwneud hyn yn fwriadol. cluniau tylino Cellulite a pen-ôl yn cael yr effeithiau canlynol:

 • lymff gwella;
 • ysgogi cylchrediad y gwaed;
 • gwella metaboledd a chyfnewid nwyon yn y meinweoedd;
 • ysgarthiad o gynhyrchion metabolig o'r gofod rhyng ac atal prosesau llonydd;
 • cael gwared hylif gormodol o'r feinwe;
 • cyflymu adferiad cell;
 • cynyddu tôn y cyhyrau;
 • llif ocsigen i mewn i'r pores;
 • cynyddu elastigedd meinweoedd cyswllt;
 • gwella'r strwythur a golwg croen.

Mae'r rheolau sylfaenol o ymddygiad gwrth-cellulite tylino

Er mwyn i gwrth-cellulite tylino o cluniau a ffolennau dod i chi ddefnyddio'r canllawiau canlynol yn unig:

 • defnyddio eli cyfoethog neu olew llysiau at eich dwylo'n dda llithro ar y croen bob amser;
 • rasparte cyn y weithdrefn yn dda ac croen sych, er mwyn osgoi anaf;
 • dechrau a gorffen yn costio y tylino yn cynnig hawdd ac yn llyfn, ond yng nghanol sesiwn dylent fod yn gyflym a dwys;
 • ni all fod yn rhy galed i weithio ar y afl a'r rhanbarth popliteal, yn ogystal â'r ochr fewnol y glun;
 • perfformio tylino i gyfeiriad draenio lymff (afl);
 • well i wneud y drefn mewn cwpl o oriau cyn neu 3-4 awr ar ôl bwyta;
 • yn ystod mislif cynnal gwrth-cellulite tylino Gwaherddir;
 • i gyflawni effaith gynaliadwy dylai cynnal y weithdrefn o leiaf unwaith yr wythnos;
 • Dylid pwyso grym yn ystod tylino fod yn gymedrol fel na fydd yn effeithio ar yr organau mewnol.

Mae'r weithdrefn hon yn cael ei wrthgymeradwyo

Gwrth-cellulite tylino o cluniau a pen-ôl a rhannau corff arall yn ei wrthgymeradwyo gwbl mewn rhai achosion. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • presenoldeb llid neu niwed i'r croen, ac unrhyw glefyd y epidermis;
 • yn ystod gwaethygiad o glefydau cronig o unrhyw systemau organau;
 • haint firaol;
 • twymyn;
 • groes swyddogaeth ceulo gwaed;
 • gwythiennau pry cop, a gwythiennau faricos (neu ddibyniaeth y problemau hyn);
 • galon a fasgwlaidd clefydau;
 • yn ystod beichiogrwydd ac cyfnod llaetha.

Sut mae gwrth-cellulite tylino o cluniau a pen-ôl ei hun

Er mwyn ymdopi â'r "croen oren" Gall hefyd fod ar eu pen eu hunain, heb fynd i'r salonau harddwch. Mae cymaint o ferched eisoes wedi meistroli cluniau tylino cellulite. Sut i wneud eich hun, byddwn yn dweud wrthych. Digon i adnabod y technegau sylfaenol canlynol:

 • Mwytho ei wneud ar ddechrau'r weithdrefn, i gynhesu y croen, ac yn y diwedd, i'w chysuro. Dylai hyn gael ei wneud drwy gydol y palmwydd a gall bysedd greu bychan dirgryniad. Gall symud fod yn syth, crwn neu igam-ogam.
 • Rhwbio debyg i'r dull blaenorol, ond yn fwy dwys. Dylai Dwylo ffitio'n dda i'r croen, fel nad ydynt yn unig llithro, ac yn darparu rhagfarn ac ymestyn yr epidermis a cyhyrau. Drwy gynyddu tymheredd y croen yn cael ei ddarparu helaethiad limfordrenazha, a gynhyrchwyd tynnu hylif o'r ffabrigau.
 • Gwasgu ei wneud gan symudiad miniog y cyhyrau ar hyd ei freichiau, gwasgu dynn yn erbyn wyneb y croen. Gellir hefyd eu cynnal symudiadau ardraws ymyl ei law.
 • Pat - mae'n un o'r dulliau mwyaf effeithiol o gwrth-cellulite tylino. Yn gyntaf bydd angen i chi ddefnyddio dim ond flaenau ei bysedd, ac yna - y llaw cyfan neu hyd yn oed ddyrnau. Dylai symud fod yn ddigon dwys i ymdopi â marweiddio, ond hefyd yn eithaf ofalus i beidio â pheri anaf.
 • Dal yn darparu'r effaith fwyaf ar y ffabrig. Ei hanfod yw tynhau gryf y croen yn ei law, ac yna yn sydyn gadael iddi fynd. Gallwch ddefnyddio eich bysedd neu y llaw cyfan.

Telerau Defnyddio massagers

Gwrth-cellulite tylino o cluniau a'r pen-ôl yn y cartref yn aml ei wneud trwy gyfrwng brwsys arbennig a massagers. Yn yr achos hwn, dylid ei arwain gan y rheolau canlynol:

 • Yr amser gorau ar gyfer gwrth-cellulite tylino gan ddefnyddio rholer neu brwsh - yn gynnar yn y bore neu cyn mynd i'r gwely. Ar ôl y weithdrefn yn well i gymryd cawod i soothe y croen.
 • Os ydych yn newydd i tylino, yna gadewch ni fydd y cynnig yn rhy ddwys. Dylai'r croen fod yn gyfarwydd yn raddol i effeithiau o'r fath, bydd yn helpu i atal anafiadau.
 • Peidiwch byth â tylino meysydd hynny y croen, sydd â briwiau neu irritations.
 • Cyn y tylino, dylai'r croen gael ei sychu yn drylwyr, gallwch wneud cais talc. Os ydych yn gweithio ar epidermis gwlyb neu laith, gall niweidio neu ymestyn iddo nag gwaethygu'r sefyllfa ymhellach.
 • Gan ddefnyddio Dirgrynu, yn ystyried y ffaith eu bod yn achosi amrywiadau mewn organau mewnol. Dyna pam nad yw dyfeisiau o'r fath yn cael eu hargymell ar gyfer eu defnyddio os nad ydych yn siŵr eu statws iechyd.

cymhorthion

Bydd gwrth-cellulite tylino o cluniau a pen-ôl yn oed yn fwy effeithiol os ydych yn defnyddio cymhorthion. Mae'n well defnyddio olewau llysiau (bricyll, olewydd, oren, ac ati). Maent yn darparu dwylo slip. Gallwch hefyd ychwanegu gronynnau skrabiruyuschie. Gall hyn fod yn halen, coffi mâl neu algâu. Os nad ydych yn dueddol o adweithiau alergaidd, ceisiwch i feistroli y dechneg o gwrth-cellulite tylino gyda mêl.

Gwrth-cellulite tylino o cluniau a'r pen-ôl yn y cartref: Adolygiadau

Mae mwy a mwy o fenywod yn dueddol o hunangyflawniad o weithdrefnau cosmetig. Felly, techneg 'n bert syml ac effeithiol yw'r gwrth-cellulite tylino o cluniau. Adolygiadau o'r weithdrefn fel a ganlyn:

 • y croen yn mynd yn fwy llyfn ac yn ystwyth;
 • yn tylino rheolaidd effaith ei ostwng yn sylweddol "croen oren";
 • olewau a chynorthwywyr eraill yn rhoi pŵer ychwanegol.

Os byddwn yn siarad am yr adolygiadau negyddol, maent yn ymwneud yn bennaf techneg amhriodol o'r tylino neu bresenoldeb adweithiau alergaidd. Gall cleisio digwydd, rhwyll fasgwlaidd neu alergedd. Diffyg effaith barhaus oherwydd y ffaith nad yw merched bob amser yn Tylino perfformio yn ddidwyll. Yn ogystal, mae'r costau i gydymffurfio â'r diet cywir a pheidiwch ag anghofio am weithgarwch corfforol.

canfyddiadau

Gwrth-cellulite tylino - mae hyn yn un o'r ffyrdd mwyaf syml ac effeithiol, sy'n helpu cael gwared ar y "croen oren". Er mwyn dileu lympiau hyll, yn ddigon i syml yn colli pwysau. Mae'n angenrheidiol i weithredu ar yr haenau dyfnach o groen, meinwe cyhyrau a meinwe bloneg. Tylino - dim ond perffaith. Ei brif fantais yn gorwedd yn y ffaith bod y perfformiad o offer hynod o syml. Felly, nid yw'n angenrheidiol i wneud cais i'r salonau drud. Mae'n bosibl i ymarfer hunan-tylino. Peidiwch ag anghofio am y defnydd o gymhorthion. Gall fod yn olewau llysiau, mêl naturiol, yn ogystal â gwahanol ddulliau skrabiruyuschie.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.