Cartref a TheuluAnifeiliaid anwes

Feline clefyd y llwybr wrinol isaf - beth i'w wneud?

Feline clefyd y llwybr wrinol isaf yw un o'r lleoedd cyntaf ymysg y salwch gath, yn siarad ar yr un pryd yn aml achos y farwolaeth. Prostad Syndrom, a elwir fel arall yn hefyd mae'r anhwylder yn anhwylder systemig o'r system genhedlol-wrinol, fel arfer ar ôl cwrs cronig, ac yng nghwmni ffurfio o dywod a cherrig yn yr arennau, y bledren, yn ogystal â dyddodion yn y wretrau a'r wrethra.

Mae arwyddion penodol o glefyd y llwybr wrinol isaf feline. Yn gyntaf oll, mae'n aml a troethi poenus. Tywod a cherrig anafu wrethra, gan achosi llid. Yn ogystal, gall yr wrin fod yn bresennol olion o waed, yn ogystal â grisialau o halwynau, oherwydd y mae'n dod yn gymylog. Grisialau yn aml yn mynd yn sownd yn y llwybr wrinol, rhwystro llif yr wrin. O ganlyniad, mae'r gath yn aml yn eistedd i lawr, ond nid yw'r gwagio y bledren yn llwyr yn digwydd. Mae hyn yn achosi iddo orlifo, mae'r gath yn colli ei archwaeth ac yn dod yn swrth. Osgo yn ystod droethi yn amser, troadau yn ôl, gall y gath Meow. Palpation y bledren yn boenus i'r gath. Gyda datblygiad y cyflwr clefyd yr anifail yn dirywio hyd yn oed mwy: o'r llongau gorlif yn waliau'r y bledren gall fyrstio ac wrin - i fynd i mewn i'r llif gwaed. Meddwdod yn achosi symptomau fel chwydu a chrampiau. Yn olaf, rhwyg y bledren yn arwain at peritonitis a, yn unol â hynny, at farwolaeth yr anifail.

Fodd bynnag, Feline clefyd y llwybr wrinol isaf yn digwydd amser maith yn ôl pob golwg asymptomatig os yw'r cerrig yn cael unrhyw ymylon miniog ac nid oes rwystr o'r wrethra. Mae hyn yn y insidiousness y clefyd.

Mae'r rhesymau am clefyd annymunol hwn fel feline clefyd y llwybr wrinol isaf, yn cael eu diet afiach, diffyg gweithgarwch corfforol, anhwylderau metabolig, diffyg fitaminau, dŵr yfed gwael, dechrau'r cathod ysbaddu, haint. Y mwyaf allai gael y clefyd yn dilyn bridiau: Persian, Siamese, Himalaya, Burmese, Maine Coon. Yn aml, mae'r clefyd yn dal cathod a chathod ar ôl disbaddu neu sterileiddio, gan eu bod basio dŵr yn llai aml. Ar ben hynny, mae'r dyddodiad o galsiwm a ffosfforws yn arwain at gynhwysiad gormodol yn y deiet y pysgodyn anifeiliaid anwes. Heintiau hefyd yn gweithredu yn achos cymharol brin o urolithiasis.

Beth bynnag perygl oedd naill feline clefyd y llwybr wrinol isaf, gall ei drin fod yn effeithiol gyda thriniaeth amserol at y meddyg. Dylai'r perchennog monitro eich anifail anwes yn ofalus os yw'r anifail anwes yn aml yn eistedd yn yr hambwrdd, am amser hir yn eistedd yno, yn aml yn llyfu agor y wrethra, mae'n eistedd yn y mannau anghywir ac urinates mewn dognau bach, os yr wrin yn cael ei weld gwaed, ac archwaeth yr anifail yn gwaethygu, yna bydd yr arwyddion hyn unwaith gwybod i'r perchennog. Weithiau, pan fo clefyd ac absenoldeb cyfanswm troethi, sydd yn llawn peritonitis wrinol. Os ydych yn profi o leiaf rai o'r symptomau hyn, yn ddi-oed, cymryd anwes at y milfeddyg.

Yn gyntaf oll, mae angen i'r meddyg i gael gwared ar y rhwystr. I wneud hyn, mae'r milfeddyg yn gyntaf ysgafn pwyso ar eich pledren. Weithiau y weithdrefn hon yn helpu, ond mae'r rhan fwyaf yn aml mae angen i osod cathetr. Mae'n broses boenus, sy'n gofyn tawelydd yr anifail, ac weithiau yn digwydd ac o dan anesthesia. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r weithdrefn yn llwyddiannus, ond mae angen llawdriniaeth frys anifeiliaid anwes cathetreiddio pan aflwyddiannus.

beidio â Feline clefyd y llwybr wrinol isaf yn angheuol, yn na all unrhyw achos yn cael ei drin ar eu hanifail anwes eu hunain. Peidiwch â cheisio tylino chi eich hun neu gathetrau bledren. Hefyd, mewn unrhyw achos Ni ddylid rhoi diwretigion. Dylai'r driniaeth ddigwydd o dan oruchwyliaeth lem o arbenigwr. Dim ond ef, ac nid oedd y cymdogion, ffrindiau neu berthnasau yn gallu darparu cymorth arbenigol i eich anifail anwes.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.birmiss.com. Theme powered by WordPress.